Az Unilever olyan széles körű vállalásokat és intézkedéseket jelentett be, amelyek célja, hogy a társadalom igazságosabb és befogadóbb legyen. A társaság vállalta, hogy a teljes értékláncában segít javítani az emberek életszínvonalát, felzárkóztatás révén álláslehetőségeket teremt, valamin felkészíti az embereket a munka világában várható jövőbeli kihívásokra.

Az Unilever fő vállalásai a következőket foglalják magukban:

  • 2030-ig eléri, hogy mindenki, aki közvetlenül szállít árukat és nyújt szolgáltatásokat a cég számára, megkeresse legalább a tisztességes létminimumhoz szükséges bért vagy jövedelmet;
  • 2025-ig évente 2 milliárd eurót szán a vállalat az alulreprezentált csoportokból származó emberek tulajdonában lévő beszállítók támogatására;
  • 2030-ig új foglalkoztatási modelleket vezet be alkalmazottai számára, valamint 10 millió fiatalnak segít alapvető készségek megszerzésében annak érdekében, hogy felkészítse őket a jövő munkalehetőségeire.

„Az éghajlatváltozás és a társadalmi egyenlőtlenségek jelentik a két legnagyobb fenyegetést, amelyekkel a világ napjainkban szembenéz. Az elmúlt év kétségtelenül szélesítette a társadalmi szakadékot, így határozott és kollektív fellépésre van szükség egy olyan társadalom kiépítéséhez, amelyben mindenki számára kínálunk lehetőségeket” – mondta Alan Jope, az Unilever elnök-vezérigazgatója.

Az életszínvonal növelése

Annak megteremtése, hogy az emberek globálisan mindenütt megkeressék legalább a tisztességes létminimumhoz szükséges összeget, kritikus lépés egy igazságosabb és befogadóbb társadalom felé, amelyben az alapvető szükségleteit mindenki fedezni tudja. Ez közvetlen előnyt jelenthet a gazdaság számára is: hatásos lépés a szegénység ellen, élénkíti a fogyasztást, segíti a munkahelyteremtést és a kisvállalkozásokat, csökkenti a munkavállalói fluktuációt, valamint javítja a termelékenységet.

Lehetőségek teremtése felzárkóztatás révén

Amellett, hogy a gazdasági felzárkóztatás révén hozzájárulunk az életszínvonal növekedéséhez, az is elengedhetetlen, hogy több lehetőséget teremtsünk az alulreprezentált csoportokból származók számára, szervezetünkön belül és kívül egyaránt.

Büszkék vagyunk arra, hogy globális szinten már elértük a nemek közötti egyensúlyt a felsővezetésünkben, valamint arra, hogy több országban is kezdeményezői vagy aláírói vagyunk a káros sztereotípiák lerombolásáért létrehozott programnak, az Unstereotype pledge-nek. A jövőben tovább fogjuk növelni az olyan hirdetések számát, amelyek megmutatják az emberek sokszínűségét mind a képernyőn, mind pedig a kamera mögött.

Belső működésünkbe is új irányelveket és folyamatokat vezetünk be a befogadó és sokszínű szervezeti kultúra érdekében, valamint azért, hogy megszüntessük a munkaerő-felvétel közben esetlegesen fellépő akadályokat, felkészítsük a vezetőket az érintett alkalmazottak megfelelő támogatására és segítsük az érintett kollégákat, hogy lehető legjobban tudjanak teljesíteni a munkakörükben.

A befogadás és a sokszínűség ösztönzése miatt azt is vállaljuk, hogy globálisan 2025-ig évente 2 milliárd eurót fordítunk alulreprezentált csoportokból származó beszállítóink támogatására, hozzáférést biztosítva készségfejlesztéshez, finanszírozáshoz és hálózatépítési lehetőségekhez. Ezek a beszállítók lehetnek a fogyatékkal élők, az LMBTQI+ közösség tagjai, illetve egyéb kisebbségek tulajdonában lévő, illetve általuk vezetett kis- és középvállalkozások.

Felkészülés a jövő munkáira

Azt is látjuk, hogy a munka világának esetenként gyors változásai sokak foglalkoztatási kilátásait negatívan befolyásolják. Éppen ezért felkészítjük a munkavállalóinkat és a szervezetünkön kívüli dolgozókat a folyamatban lévő társadalmi és technológiai változásokra.

Ennek keretében biztosítani fogjuk 2025-ig, hogy minden munkavállalónk átképzést vagy továbbképzést kapjon és jövőbiztos készségekkel rendelkezzen.  Bár lehet, hogy nem tudunk állandó, teljes munkaidős, fix munkahelyeket kínálni egy életre, biztosítani szeretnénk, hogy alkalmazottaink rendelkezzenek a megélhetésük biztosításához szükséges készségekkel, melyeken akár az Unileveren belül, akár azon kívül kamatoztatni tudnak. A készségfejlesztés mellett új, úttörő foglalkoztatási modelleket is bevezetünk, és 2030-ig rugalmas foglalkoztatási lehetőségeket biztosítunk munkatársaink számára. Ezek közé tartoznak például a rugalmas munkaszerződések, vagy tanulásra, átképzésre biztosított szabadidő.

Mindemellett 2030-ig 10 millió fiatalnak fogunk segíteni olyan alapvető készségek megszerzésében, melyek ahhoz szükségesek, hogy felkészüljenek a jövő munkalehetőségeire.