Januárban 583 millió euró volt a termék-külkereskedelmi többlet, decemberhez képest az export kiigazított volumene 1,9, az importé 12%-kal csökkent.

2024. januárban a kivitel volumene 3,3, a behozatalé 8,2%-kal csökkent az előző év azonos időszakihoz viszonyítva. Az aktívum 583 millió euró volt, az egyenleg 986 millió euróval javult az egy évvel korábbihoz képest. Decemberhez viszonyítva az export szezonálisan és munkanappal kiigazított volumene 1,9, az importé 12%-kal csökkent – közölte kedden a Központi Statisztikai Hivatal.

2024. januárban:
A kivitel értéke 11,5 milliárd euró (4396 milliárd forint), a behozatalé 10,9 milliárd euró (4174 milliárd forint) volt.

2024. januárban az egy évvel korábbihoz képest:
Euróban kifejezve az export értéke 6,8, az importé 14%-kal csökkent.
Naptárhatással kiigazítva a kivitel volumene 4,1, a behozatalé 9,1%-kal mérséklődött.
A termék-külkereskedelmi egyenleg 986 millió euróval javult. (Az egyenleg 86 millió euróval nagyobb többletet mutatott az első becslésben közöltnél.)
A külkereskedelmi termékforgalom forintban mért árszínvonala a kivitelben 6,9, a behozatalban 9,8%-kal csökkent az előző év azonos hónapjához viszonyítva. A cserearány 3,2%-kal javult. A forint árfolyama az euróhoz mérten 3,4, a dollárral szemben 4,6%-kal erősödött.
A gépek és szállítóeszközök 2023. januári áron számított kivitele 9,9, behozatala 18%-kal kisebb lett. A villamos gép, készülék és műszer árucsoport volumene a kivitelben pár százalékkal, a behozatalban több mint hatodával csökkent. A közúti jármű árucsoport exportvolumene több mint tizedével, importvolumene közel hatodával maradt el a bázisidőszakitól. A híradástechnikai, hangrögzítő és lejátszó készülék export- és importvolumene egyaránt mintegy ötödével csökkent az egy évvel korábbihoz viszonyítva. Az energiafejlesztő gép és berendezés árucsoport forgalma a kivitelben kismértékben nőtt, míg behozatalban több mint ötödével maradt el a 2023. januáritól. A gépek és szállítóeszközök árufőcsoport a kiviteli oldalon 5,7, a behozatalban 7,9 százalékponttal járult hozzá a teljes forgalom volumencsökkenéséhez.
A feldolgozott termékek exportvolumene 2,4%-kal nagyobb, míg importvolumene 0,7%-kal kisebb lett. Az exportoldali volumennövekedést a szerves vegyi termék, míg az importoldali csökkenést az egyéb fémtermék forgalomalakulása befolyásolta. A feldolgozott termékek árufőcsoport az exportban 0,7 százalékponttal visszafogta, míg az importban 0,2 százalékponttal fokozta a teljes forgalom mindkét irányban megfigyelt volumencsökkenését.
Az energiahordozók exportvolumene 7,3, importvolumene 10%-kal nagyobb volt az egy évvel korábbinál. Az exportoldali forgalomnövekedés a kőolaj és kőolajtermék, az importoldali pedig a természetes és mesterséges gáz volumenének jelentős emelkedésével magyarázható. Az energiahordozók forgalombővülése a teljes volumencsökkenés ütemét az exportban 0,2, az importban 1,3 százalékponttal ellensúlyozta.
Az élelmiszerek, italok, dohány kivitelének volumene 19%-kal nagyobb, míg a behozatalé 6,4%-kal kisebb lett. Az exportban és az importban bekövetkezett volumenváltozást döntően a gabona és gabonakészítmény forgalma befolyásolta. Az árufőcsoport által realizált volumenváltozás a teljes exportforgalom csökkenését 1,4 százalékponttal fékezte, míg az importcsökkenés ütemét 0,4 százalékponttal fokozta.
Az EU27 tagállamaiba irányuló kivitel volumene 3,0, az onnan érkező behozatalé 6,6%-kal kisebb lett. A termék-külkereskedelmi mérleg 284 millió euróval javult, 1,4 milliárd eurós többlet keletkezett. Az export 78, az import 69%-át bonyolítottuk le ebben a viszonylatban.
Az EU27-en kívüli országokkal folytatott kereskedelemben a kivitel volumene 4,8, a behozatalé 12%-kal csökkent. A termék-külkereskedelmi egyenleg ebben a viszonylatban 702 millió euróval javult, 841 millió eurós passzívumot mutatott.