A rendeletek az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésüket (2023.11.08.) követő huszadik napon lépnek hatályba.

Változik az uniós előírás, az 1308/2013/EU rendelet, amely meghatározza a Gallus gallus fajhoz tartozó tyúkok tojásaira vonatkozó fogalmakat, megjelöléseket és kereskedelmi megnevezéseket – írja a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara honlapján.

A módosítás oka, hogy a korábbi rendelet értelmében a tojások megjelölésére a termelés helyén kívül az első csomagolóközpontban is sor kerülhet, ahová a tojásokat a termelés helyéről elszállítják. Ez pedig a hamis megjelölés kockázatát rejti magában, ráadásul élelmiszer-biztonsági incidensek előfordulása esetén nyomonkövethetőségi problémákhoz is vezethet. Emiatt a módosítás értelmében a tojások megjelölésére csak a termelés helyén kerülhet majd sor.

A Bizottság (EU) 2023/2465 felhatalmazáson alapuló rendelete (2023. augusztus 17.) az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a tojásra vonatkozó forgalmazási előírások tekintetében történő kiegészítéséről, valamint az 589/2008/EK bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről
A tojáspiac zavartalan működésének lehetővé tétele érdekében a tojásra vonatkozó forgalmazási előírásoknak ki kell terjedniük az osztályozási kritériumokra, a tartósításra és a kezelésre, a megjelöléshez és a csomagoláshoz kapcsolódó követelményekre, a fakultatív fenntartott jelölések használatára, a tűréshatárokra, valamint a behozatallal és a kivitellel kapcsolatos feltételekre.

Például a tojásokat általában nem szabad lemosni vagy tisztítani, néhány eljárást azonban – így például a tojások ultraibolya sugárzással történő kezelését – nem lehet tisztítási eljárásnak tekinteni. A tojások minőség és tömeg szerinti osztályozására csomagolóközpontként kizárólag azon vállalkozások kaphassanak engedélyt, amelyek létesítményei és technikai felszerelései összhangban állnak tevékenységük léptékével és jellegével, és ezáltal lehetővé teszik a tojások megfelelő kezelését.

Ha a tojásokat ömlesztve értékesítik, a fogyasztók számára hozzáférhetővé kell tenni bizonyos információkat, amelyek egyébként a csomagokon szoktak szerepelni.

Meg kell határozni a harmadik országból behozott tojások megjelölésére és címkézésére alkalmazandó követelményeket.

A Bizottság (EU) 2023/2466 végrehajtási rendelete (2023. augusztus 17.) az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a tojásra vonatkozó forgalmazási előírások tekintetében történő alkalmazására irányadó szabályok megállapításáról
Szabályokat kell megállapítani a tojások csomagolásával és nyomonkövethetőségével kapcsolatos forgalmazási előírások végrehajtása, valamint a forgalmazási előírások betartásának ellenőrzése érdekében elvégzendő vizsgálatok tekintetében. Csak a csomagolóközpontok rendelkeznek a tojások újracsomagolására alkalmas létesítménnyel és technikai felszereléssel, ezért helyénvaló bármely újracsomagolási tevékenységet a csomagolóközpontokra korlátozni.

Az élelmiszer-vállalkozók a 178/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel összhangban kötelesek biztosítani a nyomonkövethetőséget. A termelőket, a tojásbegyűjtőket és a csomagolóközpontokat kötelezni kell különleges kiegészítő nyilvántartások vezetésére abból a célból, hogy a vizsgálati szervek ellenőrizni tudják a forgalmazási előírásoknak való megfelelést.

A rendeletek az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésüket (2023.11.08.) követő huszadik napon lépnek hatályba.

A részletek az alábbi linkeken olvashatóak:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=OJ:L_202302464
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=OJ:L_202302465
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=OJ:L_202302466