Mi mozgatja a holnap fogyasztóit és mi befolyásolja vásárlási szokásaikat? Az Euromonitor International 2017-ben meghatározott 20 megatrendjéből 2019-ben 8 erősödött meg, a digitális médiahasználat növekedésétől a mentális egészségen át a prémiumizációig.

Az Euromonitor International 2017-ben végzett piackutatása 20 megatrendet határozott meg, amelyek befolyásolják, illetve a jövőben befolyásolhatják a fogyasztói piacokat. Ezekből 2019-ben 8 megatrend van abban a helyzetben, hogy a legnagyobb változásokat és áttöréseket indítsa el minden üzletágban.
Minden vállalat számára döntő jelentőséggel bír, hogy időben reagáljon a piac felismerhető változásaira. Azok a vállalatok, amelyek erre nem képesek, versenytársaikkal szemben gyorsan hátrányos helyzetbe kerülhetnek. A megatrendek ismerete és felismerése az alapját képezik egy vállalat jövőre irányuló stratégiájának. Természetesen ebben a helyzetben a cselekvés jobb eredményre vezet, mint pusztán a helyzetre való reagálás.
Az Euromonitor International 8 felismerhető megatrendje a következő:

 • A hűséges fogyasztó
 • Egészséges életmód
 • Etikus életvezetés
 • A bevásárlás újrafelfedezése
 • Több élmény
 • A középosztály veszít jelentőségéből
 • Prémiumizáció
 • A piac határainak eltolódása

A 8 megatrend mellett találunk 5 szocio-ökonómiai elemet, amelyek erősítik a megatrendeket:

 • Az ökonómiai hatalmi viszonyok eltolódása
 • A népesség struktúrájának megváltozása
 • A környezettel kapcsolatos kényszerek és változások
 • Technológia
 • Az értékekről alkotott elképzelések megváltozása
 • A fogyasztói magatartásban bekövetkezett változások ezekre az általános változásokra vezethetőek vissza.

1. A hűséges fogyasztó
A hűséges fogyasztó használja a számítógépet, az okostelefonját, a navigációs rendszereket és sok mást, ily módon bővíti tapasztalati horizontját, és cselekszik, valamint reagál a digitális információkra. Ezeket a folyamatokat a gyorsan fejlődő technológiák segítik elő.
2019 végéig 100 millió kínai és indiai lehet online. Számtalan terméket találunk az Internet of Things megjelölés alatt. Ezen fogalom alatt olyan népszerű technológiákat találunk, amelyek abban segítenek, hogy ne veszítsük el az áttekintést.
Ezen a ponton megjelenik a digital detox kifejezés is, tehát egyfajta digitális méregtelenítés, hiszen egyre kevesebb az idő arra, hogy minden beérkező információra reagáljunk. Gyakran lehet az a benyomásunk, hogy mi engedelmeskedünk az eszközöknek és nem fordítva.

2. Egészséges életmód
Az adatok kiértékelésének gyűjtése és a fogyasztók változó elképzelései az értékekről a legfontosabb elemek, amelyek hozzájárulhatnak az „egészséges élethez”. Ezidáig bizonyos táplálkozási szabályokra és sportgyakorlatokra helyeződött a hangsúly, mostanában a testi egészség mellé a mentális jólét is bekerült. Egyre nagyobb jelentőséggel bírnak az olyan fogalmak, mint a fenntarthatóság vagy a felelős árubeszerzés.
Az egészséges életmódhoz egyre inkább hozzátartozik a növényi alapú és tejmentes táplálék. A betegség „utógondozása” helyett egyre fontosabbá válik a megelőzés.

3. Etikus élet
A fogyasztók mindennapi életében, ezáltal a gyártók stratégiáját illetően egyre fontosabb szerephez jutnak az etikus és a morális értékek. Egyre nagyobb jelentőséggel bír a környezet, a felelős állattartás, a fenntarthatóság vagy a munkakörülmények. Itt egy hosszú távú megatrenddel van dolgunk.
Egy tanulmány során kiderült, hogy a fogyasztók 28%-a az ökológiai és etikusan felelős termékeket részesíti előnyben, 39%-uk pedig a mennyiséget minőségre cserélné. Ehhez a témakörhöz tartoznak a környezetbarát és a fenntartható csomagolások, az áttekinthetőség, a hitelesség, és az olyan termékek előnyben részesítése, amelyek ezeknek a kritériumoknak megfelelnek.

4. A bevásárlás újrafelfedezése
A mód, ahogyan a fogyasztók különböző termékeket és szolgáltatásokat megvásárolnak, illetve használnak, a világszerte tetten érhető gazdasági és a technológiai fejlődésnek megfelelően folyamatosan változik.
2019-re világszerte 72%-ra emelkedik azon háztartások száma, amelyek legalább egy okostelefonnal rendelkeznek. Ez azt jelenti, hogy a fogyasztók szinte bármikor hozzáférhetnek a termékekre és szolgáltatásokra vonatkozó információkhoz és a legtájékozottabbak a vásárlás előtt. Ezért a vásárlás előtt személyes szükségleteiknek megfelelő tájékoztatásra van szükségük.
A vásárlásnak kényelmesnek kell lennie és minden értékesítési csatornán lehetővé kell válnia, természetesen a lehető legjobb ár ellenében. Óriási fellendülés várható az 5G hálózatoknak, a mesterséges intelligenciának és a közösségi hálózatoknak (pl. Instagram) köszönhetően.

5. Több élmény
Változik a fogyasztók magatartási mintája is: a birtoklás helyett a használat vált fontossá számukra. Több élményt gyűjteni – ez a következő megatrend. Az ezredfordulósok generációjának esetében ez az igény a megkérdezettek 48%-a számára kiemelt jelentőséggel bír.
A technológiai fejlődés kedvez ennek a trendnek, hiszen ma csaknem minden kívánsághoz hozzárendelhető valamely applikáció.
Ez új marketingstratégiák tesztelését teszi lehetővé. Erre példa az úgynevezett pop-up store. Ehhez a trendhez tartozik az az igény, hogy környezettudatosan és fenntartható módon éljünk.

6. A középosztály veszít jelentőségéből
A 2008-as globális pénzügyi válság után a középosztály sok országban veszített jelentőségéből. Ezáltal a középosztály fogyasztói magatartása is megváltozott. Azonban mivel a középosztály a társadalom gerincét képviseli, fogyasztói magatartása minden további trend kialakulása során döntő jelentőséggel bír.
Az „új” középosztály fogyasztói magatartása a következőképpen írható le:

 • Szelektív vásárlói magatartás, csökkent márkahűség, több kompromisszum és kísérletezés
 • a nagyobb takarékosság melletti döntés 
 • nagykereskedelmi árak és diszkontok utáni „hajsza”
 • több online vásárlás

7. Prémiumizáció
Prémiumizáció esetén nem az előbb említett trenddel szembeni ellentmondásról beszélünk, hiszen ez a fogalom lemondást jelent a kevésbé fontos termékekről a szükségesebbek javára. Ez a termékek mellett a prémium-rendezvényekre is igaz.
A fogyasztó személyre szabott szolgáltatást vár el kényelmes hozzáférhetőséggel, egészséges életet, wellness-t, olyan termékek fogyasztását, és olyan eseményeken való részvételt, amelyek érzelmileg megérintik.

8. A piac határainak eltolódása
A bevételekben történő legjelentősebb változások Ázsia országaiban és Afrikában várhatóak. A 20 országból, amelynek egy főre jutó bevétele a leggyorsabban növekszik, 13 Afrikában található. A bevételek átlagos növekedése 2018-2030 között évente mintegy 8% lehet, Kína pedig még mindig vezető szerepet tölt be. De az olyan országok, mint Üzbegisztán, Türkmenisztán vagy Banglades sokkal gyorsabban növekednek, azonban ezekben az országokban a rendelkezésre álló személyenkénti jövedelem (részben 1000 USA dollár alatt van) még messze elmarad Kína és Malajzia mögött, ahol 6000 USA dollárral számolhatunk.

 

(forrás. LP International)