Egy fogyasztói kutatás szerint a vásárlói döntés sok vevő esetében attól függ, hogy a termékek csomagolása környezetbarát-e. A környezetbarát megoldások az elmúlt öt évben nagyobb szerephez jutottak.

A környezetvédelem jelentősége és a csomagolásokból származó hulladékkal való meggondolatlan eljárás a fogyasztókban ma sokkal inkább tudatosul, mint 10 vagy 20 évvel ezelőtt.
A Coleman Parkes Research piackutató vállalat egyik tanulmányában erről a témáról 7000, Németországból, Franciaországból, Nagy-Britanniából, Olaszországból, Lengyelországból, Spanyolországból és Törökországból származó fogyasztót kérdezett meg. A piackutató arra keresett választ, hogy a vásárlóknak mi a véleménye a különböző csomagolásokról, és az érintett termékek fenntarthatóságáról.
A legtöbb fogyasztó elgondolkodott már a csomagolások környezetbarát megoldásain, és hajlandó arra, hogy hozzájáruljon a csomagolások csökkentéséhez.
Sok vevő esetében a vásárlói döntések attól is függenek, hogy az adott termék csomagolása környezetbarát-e. A legtöbb fogyasztó elsősorban a gyártókat és a kereskedelmet teszi ­felelőssé, amelyeknek minden megkérdezett véleménye szerint kötelessége lenne javítani a helyzeten.

 

Fontossá vált a környezettudatosság
A kérdésre, hogy a környezetbarát megoldások az elmúlt 5 évben nagyobb szerepet játszanak-e az életében, a megkérdezettek 2/3-a válaszolta azt, hogy a téma időközben fontosabb lett, vagy kiemelt jelentőséggel bír. Az olaszok aggódnak a leginkább: a megkérdezett fogyasztók 73%-a azt állította, hogy a környezettudatosság lényegesebbé vált a számára. Németország (68%) a negyedik helyet birtokolja, Lengyelország 62%-kal a sereghajtó.
A fiatalok életében kiemelt jelentőséggel bír a környezettudatosság: a 19–29 éves korosztály európai képviselőinek 80%-a állította azt, hogy számukra és a családjuk számára fontosabbá vált a környezettudatosság. A kérdésre, hogy a média tudósításai az óceánok szennyezettségéről mennyiben járultak ehhez hozzá, a megkérdezettek 74%-a azt nyilatkozta, hogy fogyasztói magatartásukat ez alapján változtatták meg. Konkrét intézkedésként a megkérdezettek 69%-a nevezte meg a hulladék újrahasznosítását, 52% pedig azt állította, hogy egyre több környezetbarát csomagolással ellátott terméket vásárol.
A felmérésben különösen nagy jelentőséggel bírt a fenntarthatóság és a termékbiztonság. A megkérdezettek az áru védelmét – a csomagolás eredeti indokát – a termék legfontosabb tulaj­donságának tekintik.
A környezetvédelem jelentősége egyre inkább a fogyasztók érdeklődésének középpontjába kerül, ezért a vásár­lók a csomagolás második legfontosabb indokaként azt jelölték meg, hogy könnyedén újrahasznosítható legyen. A harmadik helyen az áll, hogy csomagolás természetes, újrahasznosítható anyagokból álljon.

 

Teret nyer az ökológia
A vásárlói döntés egyre inkább attól is függ, hogy egy termék környezet­barát-e. A vevők az olyan csomagolásokat részesítik előnyben, amelyek nem csupán újrahasznosíthatók, hanem természetes, megújuló anyagokból állnak, valamint könnyen nyitható és zárható csomagolásokba kerülnek. A vásárlói körökben tehát egyre inkább teret hódít az ökológia.
Arra a kérdésre, hogy a csomagolás környezetbarát mivolta hatással van-e a vásárlói döntésre, a megkérdezettek 75%-a válaszolt igennel. Ez a kérdés leginkább a spanyolok (81%) számára fontos, ezután következik Német­ország (77%) és Lengyelország (77%). A francia fogyasztók (60%) jócskán lemaradva az utolsó helyet birtokolják, előttük pedig Nagy-Britannia áll (68%).

 

Akár márkát is hajlandóak váltani
A márkahűség tekintetében jelentős nemzetközi különbségek mutatkoznak, ha a fogyasztók fontolóra veszik, hogy milyen csomagolású terméket vásároljanak.
Spanyolországban a vásárlók 66%-a nyilatkozta azt, hogy előfordult már vele, hogy márkát vagy terméket cserélt le, mert a csomagolás nem volt környezetbarát. Nagy-Britanniában ez az érték mindössze 36%, az országok átlagában ez 52%-ra rúg.
A fiatalok ezen kérdés tekintetében is sokkal környezettudatosabbak, mint az idősebb generáció. A megkérdezett 19–29 év közötti korcsoport 62%-a már legalább egyszer márkát váltott a csomagolása miatt. A 60 év felettiek esetében ez az érték 35%-ra rúgott.
A márka lecserélésének okaként a megkérdezettek 52%-a nyilatkozta azt, hogy a csomagolás nem újrahasznosítható, 45%-uk pedig ezt a sok felesleges csomagolóanyaggal indokolta.

 

Környezetbarát alternatívákat vár a fogyAsztó
Felmerült a kérdés, hogy a kereskedelem és a márkák eleget tesznek-e azért, hogy környezetbarát csomagolásokat vezessenek be. A megkérdezettek csupán 1/3-a (36%) van azon a véleményen, hogy a gyártók és a kiskereskedők eleget tesznek a tartós csomagolások bevezetése érdekében. Sőt, Nagy-Britanniában és Török­országban ez az érték 30% alatt van. Még azokban az országokban is, amelyekben a fogyasztók nagyra értékelik a kiskereskedők erőfeszítéseit, egy érték sem kúszott 50% fölé. A legrosszabb véleménye az idősebb generációnak van: a 60 év feletti korcsoport 82%-a állt ki amellett, hogy a kereskedelemnek több környezetbarát csomagolást kellene bevezetnie.
A fogyasztók kegyeibe férkőztek azok a kiskereskedők, amelyek környezetbarát csomagolási alternatívákat kínálnak. A megkérdezettek 91%-a nyilatkozta azt, hogy szívesebben költene olyan üzletben, amely a szállítókat arra buzdítja, hogy környezettudatosabb csomagolásokat használjanak. Az olasz vevők (96%) hangsúlyozták ezt a legerőteljesebben, az országok listájában Németország (91%) a harmadik helyen áll.

 

Akár többet is fizetne a környezetbarát csomagolásokért
A környezet megóvása érdekében a legtöbb fogyasztó hajlandó többet költeni. A megkérdezettek 77%-a nyilatkozta azt, hogy többet fizetnének a csomagolásokért, ha azok kevésbé károsítanák a környezetet. 14% azon a véleményen volt, hogy 10-20% közötti felár még elfogadható, 5% pedig hajlandó lenne több, mint 20%-os felárat fizetni. A tanulmány résztvevőinek 58%-a támogatná azon adót vagy illetéket, amely a vállalatot arra kényszerítené, hogy a termékeit fenntarthatóbb csomagolással lássa el. Átlagosan csupán a fogyasztók 17%-a volt ez ellen, és ez az érték egy országban sem kúszott 20% fölé.
A megkérdezett fogyasztók mintegy 3/4-e (71%) várja el az állami szektortól, hogy több információt bocsásson a rendelkezésére a környezetbarát csomagolásokat illetően, mindenekelőtt Törökország (75%), Olaszország (74%) és Németország (73%). A vásárlók minden országban óriási többséggel (90%) üdvözölnék a környezettudatos jelölést a csomagoláson, valamint támogatnák, ha az állami szektor ezen megjelölést kötelezővé tenné, hogy egyértelmű legyen, hogy egy csomagolás mennyire környezetbarát.