Korábban előre jelezték, hogy a szupermarketek ­területe csökkenni fog. A csökkenő tendencia már évek óta tart. A jelenség nemcsak Európában ­figyelhető meg, hanem ­világszerte is, minden nagy kiskereskedelmi vállalatnál, erről ­számolt be a Planet Retail.

Ha képet szeretnénk alkotni arról, hogy az élelmiszer kiskereskedelem merre tart, mindegy, hogy Németországról, Európáról, Amerikáról vagy a fejlődő országokról beszélünk, egy pillantást kell vetnünk a változás hajtóerőire. Leegyszerűsítve: a keretfeltételek folyamatosan eltolódnak és kölcsönösen befolyásolják egymást és ezzel meghatározzák azt, hogy az emberek hogyan fognak élni a jövőben világszerte, és ezzel együtt azt is, hogy hogyan akarnak és fognak bevásárolni.
A váltás legfontosabb mozgatórugói a szociális demográfiai változások. A politika előírja a gazdálkodás helyi és a globális keretfeltételeit a nyitvatartási időktől az iparűzési adón át, az interkontinentális kereskedelmi egyezményekig. A gazdasági változások és azok hosszútávú trendjei, a középréteg felhígulása, valamint a technológiai haladás, ami digitalizációt von maga után szintén változást generálnak.

Reagálni kell a változásokra

A kereskedelem számára kihívást jelent, hogy folyamatosan reagáljon a rövid- , közép- és hosszútávú kihívások keverékére. A kiskereskedelemben rövid­távú az infláció, hosszútávú pedig a demográfiai váltás és a digitalizáció. A demográfiai váltásban gondot jelent, hogy alig érezhető. Észrevétlenül közeledik, mégis megvan a hatalma, hogy egy generáción belül megváltoztatja a társadalom arculatát.

Ha egy pillantást vetünk arra, ami 25 éven belül történni fog, az az élelmiszer kiskereskedők számára, amelyek új üzletekbe és logisztikai struktúrákba fektetnek be, természetesen hatalmas jelentőséggel bír. A vállalatok nem kezdenek nagy alapterületű üzletek és logisztikai központok építésébe, ha belátható időn belül mindkettő feleslegessé válik, mert megváltoznak az emberek vásárlási szokásai.

Erős demográfiai hatások

A demográfiai váltás már most sok országban és a világ különböző régióiban is megfigyelhető: így Németországban és Európában is, és ez a folyamat az USA-ban és Japánban is elkezdődött.

A háztartások egyre kisebbé válnak, az emberek hosszabb ideig élnek egyszemélyes háztartásokban, később házasodnak és később alapítanak családot, csökken a mobilizáció. Emellett csökken a dolgozó lakosság száma, amely stagnáló termelékenység mellett a középréteget még inkább ellehetetleníti.

A számokban tetten érhető a váltás: a Planet Retail piackutató vállalat a világ 100 legnagyobb élelmiszerkereskedő vállalatát vizsgálta, és rámutatott arra, hogy folytatódni fog a lakóhely közelében létesített kis alapterületű üzletek trendje, ezek az üzletek egyre inkább az online rendelések felvevő pontjaként is működnek.

A kereskedők új értékesítési pontokat nyitnak, sokan közülük elsősorban új fejlesztésű, kis formátumú üzletekbe fektetnek be.

Növekvő üzletszámok, kisebb alapterülek

A 2012-2017 között eltelt 5 évben a világ top 100 élelmiszerkereskedelmi vállalata az üzletek számát átlagosan 3 585-ről 4 355-re növelte, ráadásul az üzletek átlagos alapterülete 1240 m2-ről 1178 m2-re csökkent, ez legalább 5%-os csökkenést jelent.

A Planet Retail előrejelzése szerint az elkövetkező 5 évben, tehát 2022-ig a globális top 100 cég üzleteinek száma átlagosan 5539-re fog emelkedni, miközben az átlagos alapterület 1005-re fog csökkenni. Ez 15%-os csökkenés a mai értékhez képest és 19,6%-s 2012-höz képest.

Megállapítható, hogy a kis alap­területű üzletek előre törnek. Ide tartoznak a diszkontok, a convenience üzletek és a szupermarketek Európában és az USA-ban, valamint a lakóhely­közeli és convenience üzletek Kelet-Európában és Ázsiában.

A gyártóknak alkalmazkodniuk kell a megváltozott körülményekhez, termékeiket optimalizálni kell a kisebb számú polcokra. Fontossá válik a gyakoribb polcfeltöltés, a jobb átláthatóság és a problémamentes online szállítás.

 

(forrás:  LP International)