Az Élelmiszer Érték Fórum új útmutatót adott ki, melynek célja a rendezvényeken történő élelmiszerpazarlás mértékének csökkentése

A rendezvény catering a vendéglátás szektor sajátos szegmense egy különleges ellátási lánccal, ahol a végső ügyfél - a fogyasztó vendég - általában nem maga választ a catering ajánlatok közül, hanem a megrendelő cég vagy szervezet felel az eseményszervezésért. Ez a rendhagyó helyzet a rendezvényeken sokszor egyfajta „virtuális igények okozta túlkínálat” paradox helyzetét eredményezi, és ez gyakran élelmiszerpazarláshoz is vezet.

Az Élelmiszer Érték Fórum keretén belü megalkotott „Útmutató az élelmiszerpazarlás csökkentéséhez a rendezvény-vendéglátás területén” célja, hogy a rendezvény catering szervezés során a szervezés és megvalósítás egyes fázisaiban praktikus tanácsokat, javaslatokat adjon, amelyek alkalmazásával csökkenthető az élelmiszerfeleslegek és –veszteségek mértéke.

Az Útmutató és az annak használata során szerzett tapasztalatok alapján az Élelmiszer Érték Fórum célja egy új „piaci normarendszer” létrehozása, amelyet az alkotók reményei szerint Magyarországon és más országokban is minél szélesebb körben fognak majd alkalmazni.

Az útmutató az „Élelmiszer Érték – Fórum az élelmiszerpazarlás és –veszteségek csökkentéséért” égisze alatt, a Magyar Élelmiszerbank Egyesület koordinálásával, az EU REFRESH projektjének támogatásával jött létre. A projekt megvalósításában partnerként vettek részt a HORECA Marketing Klub, a BCSDH (Üzleti Tanács a Fenntartható Fejlődésért Magyarországon), a NÉBIH által vezetett „Maradék nélkül” projekt vendéglátás munkacsoportja is.

Az útmutató, amely tartalmazza az „Élelmiszertakarékos rendezvény” logót és az ezt használni kívánó rendezvények szervezőit érintő információkat, elérhetők a www.azelelmiszerertek.hu  oldalon.