Az európai fogyasztók kiemelt hangsúlyt helyeznek a környezetbarát csomagolásra, valamint figyelik a kiskereskedők ezen a téren tett erőfeszítéseit. Ennek kapcsán a Two Sides elnevezésű kezdeményezés 5900 európai fogyasztót kérdezett meg.

Az európai fogyasztók mintegy ­48%-a nem vásárol olyan kiskereske­dőnél, amelyik nem tesz lépéseket annak érdekében, hogy csökkentse a műanyag csomagolóanyagok felhaszná­lá­sát. Olaszországban ez az érték magasabb, a vásárlók mintegy kétharmadára érvényes. Ez derül ki a Packaging Report 2020 című tanulmányból, melynek során a Two Sides elnevezésű kezdeményezés össze­sen 5900 fogyasztót kérdezett meg. A közvéleménykutatásban résztvevő országok: Ausztria, Dánia, Finnország, Franciaország, Németország, Olasz­ország, Norvégia, Svédország és az Egyesült Királyság.


Az elmúlt években a kiskereskedők, különösen a szupermarketek számtalan intézkedést tettek egy ­fenntartható élelmiszerpiac megvalósítása érdekében. Ennek során fontos szempont volt a csomagolásokból származó hulladék elkerülése és a nem újrahasznosítható csomagolóanyagok csökkentése.
A kutatás eredményei szerint csak­nem minden harmadik ­fogyasztó tájéko­zatlan abban a kérdésben, hogy a kiskereskedők milyen lépéseket tesznek annak érdekében, hogy több környezet­barát csomagolóanyagot használjanak fel. Ez a trend érhető tetten Németországban, Norvégiában és az Egyesült Királyságban. Dániában ennek épp az ellenkezőjét láthatjuk.
Ha a fenntarthatóságról van szó, a vásárlók leginkább a papírból és a kartonból készült csomagolásokat részesítik előnyben. A megkérdezettek döntésében szerepet játszik az, hogy ezek a csomagolóanyagok otthon komposztálhatóak (72%), környezet­barátok (62%) és könnyebben újrahasznosíthatók (57%).
Sok fogyasztó az üvegből készült csomagolásokat részesíti előnyben, ennek az az oka, hogy ezek újrahasznosíthatóak (55%), illetve megbízhatóan megóvják a termékeket (51%).
A fogyasztók mintegy 3/4-e nyilatkozta azt, hogy igyekszik csökkenteni a műanyag csomagolással ellátott termékek vásárlását, 58%-uk pedig azon a véleményen van, hogy a nem újrahasznosítható csomagolásokra adót kellene kivetni. Olaszországban ez az érték 71%, Norvégiában és Svédországban 51% illetve 54%.
A Two Sides adatai szerint az euró­pai csomagolási piac forgalma 2018-ban 195 milliárd euró volt, 2023-ban pedig elérheti a 214 eurót.